รถตู้เชียงใหม่ไปกรุงเทพ

เหมารถตู้เชียงใหม่ไปส่งกรุงเทพ ด้วยรถตู้วีไอพีนั่งได้ 10ท่านครับ ส่งขาเดียวคิด 8900บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชั่วโมง ไปแบบส่วนตัว สามารถแวะทานอาหาร เข้าห้องน้ำได้ตลอดการเดินทาง เพียงแจ้งคนขับให้ทราบ เราบริการลูกค้าแบบไม่เร่งรีบ เพราะไม่ใช่รถประจำทางครับ เป็นรถเหมาจากเชียงใหม่ส่งกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ

หากเช่าเพื่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพ คิดค่าใช้จ่ายเป็นวันละ 1800บาท ไม่รวมน้ำมัน ที่พักคนขับคืนละ300 บริการด้วยรถตู้ Toyota Commuter มีจำนวน10 ที่นั่ง (รถตู้เบาะ 3แถว) ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื่อเพลิงเท่านั้น เบาะทุกตัวมีเข็มขัดนิรภัยและประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร

หากลูกค้าต้องการเช่ารถแบบรวมน้ำมัน เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพ กรุณาแจ้งจำนวนวันที่ใช้รถและโปรแกรมการเดินทางให้เราทราบ เราจะคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ท่านทราบ ก่อนตัดสินใจเช่ารถตู้เชียงใหม่ไปกรุงเทพ

หากยังไม่มีโปรแกรมที่เที่ยวหรือคิดไม่ออกว่าจะเที่ยวที่ไหนอย่างไร เราสามารถช่วยวางแผนและแนะนำที่เที่ยวในกรุงเทพฯ ให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้

เวลาการให้บริการต่อวัน

รถตู้เชียงใหม่ให้บริการตามเวลาปกติคือ 8.00-18.00น. หรือ 10ชั่วโมง หากเกินเวลาคิดชั่วโมงละ 150บาท

ข้อมูลควรทราบก่อนจองรถตู้ไปกรุงเทพ

  • รถตู้เชียงใหม่ วันละ 1800บาท ไม่รวมน้ำมัน (ช่วงเทศกาล/หน้าหนาว/สิ้นปี อาจมีปรับขึ้นเล็กน้อย)
  • ค่าโอทีชั่วโมงละ 150บาท หลัง 18.00น. หรือตามที่ตกลงก่อนเดินทาง
  • ค้างคืนนอกเมืองหรือต่างจังหวัดคิดค่าที่พักคนขับรถเพิ่มคืนละ 300บาท
  • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องหาที่พักให้คนขับ เว้นแต่ว่าหากสถานที่ลูกค้าไปพัก บริเวณรอบๆ นั้นหาที่พักยาก (ปกติคนขับหาที่พักเองด้วยเงิน300บาท ที่เก็บจากลูกค้ามา)
  • หากเช่ารถตู้เชียงใหม่แบบแยกน้ำมัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำมันทั้งหมด
  • หากเช่าเหมารวมน้ำมัน เราจะท่องเที่ยวโดยยึดตามโปรแกรมที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเดินทาง หากมีสถานที่เที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างเดินทาง คนขับอาจร้องขอค่าน้ำมันเพิ่มจากลูกค้าตามความเหมาะสม
  • ค่าที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ลูกค้าเป็นผู้จ่าย
จองรถตู้เชียงใหม่พร้อมคนขับ

 Line ID: @vancm (ติดต่อทางไลน์รวดเร็วพร้อมหลักฐานการโต้ตอบ)