รถตู้เชียงใหม่ไปกรุงเทพ

เหมารถตู้เชียงใหม่ไปส่งกรุงเทพ ด้วยรถตู้วีไอพีนั่งได้ 10ท่านครับ ส่งขาเดียวคิด 9500-11000บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชั่วโมง ไปแบบส่วนตัว สามารถแวะทานอาหาร เข้าห้องน้ำได้ตลอดการเดินทาง เพียงแจ้งคนขับให้ทราบ เราบริการลูกค้าแบบไม่เร่งรีบ เพราะไม่ใช่รถประจำทางครับ เป็นรถเหมาจากเชียงใหม่ส่งกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ

หากเช่าเพื่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพ คิดค่าใช้จ่ายเป็นวันละ 2000บาท ไม่รวมน้ำมัน ที่พักคนขับคืนละ350 บริการด้วยรถตู้ Toyota Commuter มีจำนวน10 ที่นั่ง (รถตู้เบาะ 3แถว) ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื่อเพลิงเท่านั้น เบาะทุกตัวมีเข็มขัดนิรภัยและประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร

หากลูกค้าต้องการเช่ารถแบบรวมน้ำมัน เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพ กรุณาแจ้งจำนวนวันที่ใช้รถและโปรแกรมการเดินทางให้เราทราบ เราจะคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ท่านทราบ ก่อนตัดสินใจเช่ารถตู้เชียงใหม่ไปกรุงเทพ

หากยังไม่มีโปรแกรมที่เที่ยวหรือคิดไม่ออกว่าจะเที่ยวที่ไหนอย่างไร เราสามารถช่วยวางแผนและแนะนำที่เที่ยวในกรุงเทพฯ ให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้

เวลาการให้บริการต่อวัน

รถตู้เชียงใหม่ให้บริการตามเวลาปกติคือ บริการ 11ชั่วโมง/วัน โดยนับจากเวลาที่เริ่มงาน หากเกินเวลาคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 150บาท

ข้อมูลควรทราบก่อนจองรถตู้ไปกรุงเทพ

  • รถตู้เชียงใหม่ วันละ 2000บาท ไม่รวมน้ำมัน (ช่วงเทศกาล/หน้าหนาว/สิ้นปี อาจมีปรับขึ้นเล็กน้อย)
  • ค่าบริการล่วงเวลา (OT) ชั่วโมงละ 150บาท หลัง 11ชั่วโมงไปแล้ว หรือตามที่ตกลงก่อนเดินทาง
  • ค้างคืนนอกเมืองหรือต่างจังหวัดคิดค่าที่พักคนขับรถเพิ่มคืนละ 350บาท
  • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องหาที่พักให้คนขับ เว้นแต่ว่าหากสถานที่ลูกค้าไปพัก บริเวณรอบๆ นั้นหาที่พักยาก (ปกติคนขับหาที่พักเองด้วยเงิน350บาท ที่เก็บจากลูกค้ามา)
  • หากเช่ารถตู้เชียงใหม่แบบแยกน้ำมัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำมันทั้งหมด
  • หากเช่าเหมารวมน้ำมัน เราจะท่องเที่ยวโดยยึดตามโปรแกรมที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเดินทาง หากมีสถานที่เที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างเดินทาง คนขับอาจร้องขอค่าน้ำมันเพิ่มจากลูกค้าตามความเหมาะสม
  • ค่าที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ลูกค้าเป็นผู้จ่าย
จองรถตู้เชียงใหม่พร้อมคนขับ

 Line ID: @vancm (ติดต่อทางไลน์รวดเร็วพร้อมหลักฐานการโต้ตอบ)