รถตู้รับส่ง เชียงใหม่-กรุงเทพ

บริการรถตู้รับส่ง เชียงใหม่-กรุงเทพ

บริการรถตู้วีไอพีมาตรฐานของเราที่มีเป็นประจำ เช่น

  • เหมารถตู้พาลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในกรุงเทพฯ (ไปแบบไปกลับหรือค้างคืนแจ้งได้)
  • รถตู้เชียงใหม่ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ หรือบริเวณใกล้เคียง (8500บาท)
  • เหมารถตู้เชียงใหม่ไปทำธุระ หรือส่งจุดอื่นๆ ในกรุงเทพฯ

ค่าบริการ เหมารถตู้วีไอพี ราคาคันละ 8500-9500 บาท ราคานี้พร้อมคนขับ รวมค่าน้ำมันและค่าผ่านทางแล้ว (ราคาสุทธิ) ลูกค้าสามารถโดยสารได้ 9ท่าน เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับกลุ่มอื่น

คนขับทุกคนตรวจโรคโควิดล่วงหน้า 1วัน ก่อนวันนัดหมายเดินทาง

 

ควรทราบ: การเดินทางปลอดภัย ด้วยระบบติดตามจีพีเอส ควบคุมความเร็ว คนขับรถตู้เชียงใหม่ของเราทุกคน ชำนาญเส้นทาง มีประสบการณ์กานเดินทางภายในกรุงเทพฯ  และที่สำคัญปลอดภัยจากโรคโควิด  รถตู้ทุกคันมีการทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีก่อนออกเดินทาง