รถตู้เชียงใหม่ไปเชียงราย

เหมารถตู้เชียงใหม่ไปส่งตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ด้วยรถตู้วีไอพีนั่งได้ 10ท่านครับ ส่งขาเดียวคิด 3000บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง ไปแบบส่วนตัว สามารถแวะทานอาหาร เข้าห้องน้ำได้ตลอดการเดินทาง เพียงแจ้งคนขับให้ทราบ เราบริการลูกค้าแบบไม่เร่งรีบ เพราะไม่ใช่รถประจำทางครับ เป็นรถเหมาจากเชียงใหม่ส่งเชียงรายโดยเฉพาะ

หากเช่าเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย คิดค่าใช้จ่ายเป็นวันละ 1800บาท ไม่รวมน้ำมัน ที่พักคนขับคืนละ300 บริการด้วยรถตู้ Toyota Commuter มีจำนวน10 ที่นั่ง (รถตู้เบาะ 3แถว) ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื่อเพลิงเท่านั้น เบาะทุกตัวมีเข็มขัดนิรภัยและประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร

หากลูกค้าต้องการเช่ารถแบบรวมน้ำมัน เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย กรุณาแจ้งจำนวนวันที่ใช้รถและโปรแกรมการเดินทางให้เราทราบ เราจะคำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ท่านทราบ ก่อนตัดสินใจเช่ารถตู้เชียงใหม่ไปเชียงราย

หากยังไม่มีโปรแกรมที่เที่ยวหรือคิดไม่ออกว่าจะเที่ยวที่ไหนอย่างไร เราสามารถช่วยวางแผนและแนะนำที่เที่ยวในจังหวัดเชียงรายให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวเชียงราย

เที่ยวเชียงรายวันเดียว(ไปกลับ)

 • ออกเดินทางไปเชียงราย
 • แวะพักคน พักรถ ที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 • วัดแสงแก้วโพธิญาน
 • วัดร่องขุ่น
 • พักชมไร่บุญรอดและแวะทานอาหารภายในไร่สวยๆ
 • วัดห้วยปลากั๋ง เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มหึมา
 • บ้านดำอาจารย์ถวัลย์
 • กลับเชียงใหม่

เที่ยวเชียงราย 2วัน1คืน

วันแรก เชียงใหม่-เชียงราย

 • ออกเดินทางไปเชียงราย
 • แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 • วัดแสงแก้วโพธิญาน
 • วัดร่องขุ่น
 • ชมไร่บุญรอด และแวะทานอาหาร
 • วัดห้วยปลากั๋ง เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มหีมา
 • พักในตัวเมืองเชียงราย

วันที่สอง เชียงราย-เชียงใหม่

 • ชมสวนดอยตุง
 • แวะไร่ชาฉุยฟง ขนาดใหญ่ถ่ายรูปวิว
 • เดินทางกลับเชียงใหม่
 • พักในตัวเมืองเชียงใหม่
 • หากมีเวลาแวะวัดในเมืองเชียงใหม่

เที่ยวเชียงราย 3วัน2คืน

วันที่แรก เชียงใหม่-เชียงราย

 • ออกเดินทางไปเชียงราย
 • แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 • วัดแสงแก้วโพธิญาน
 • วัดร่องขุ่น
 • ไร่สิงค์(ไร่บุญรอด)
 • ทานอาหารในไร่สิงค์หรือในตัวเมือง
 • วัดห้วยปลากั๋ง เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มหึมา
 • เข้าที่พักในเมืองเชียงราย

วันที่สอง

 • วัดร่องเสือเต้น
 • บ้านดำอาจารย์ถวัลย์
 • ไร่ชาฉุยฟง
 • ตลาดแม่สาย
 • เข้าที่พักแถวแม่สาย
 • ****ถ้ามีเวลาไปแวะสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่สาม

 • ออกจากที่พักไปดอยตุง
 • ทานอาหารในเมืองเชียงราย
 • เที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวและ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ 4 เผ่าทั้ง เย้า, มูเซอ, ปาล่อง และ อาข่า ( มีค่าเข้าคนละ 300 แล้วแต่ลูกค้า)
 • เดินทางกลับเชียงใหม่/หรือขุึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงราย

***เมื่อจบทริป ลูกค้าสามารถขึ้นเครื่องที่เชียงรายได้เลย หรือจะกลับเข้าเมืองเชียงใหม่ก็ได้ครับ

เวลาการให้บริการต่อวัน

รถตู้เชียงใหม่ให้บริการตามเวลาปกติคือ 8.00-18.00น. หรือ 10ชั่วโมง หากเกินเวลาคิดชั่วโมงละ 150บาท

ข้อมูลควรทราบก่อนจองรถตู้ไปจังหวัดเชียงราย

 • รถตู้เชียงใหม่ วันละ 1800บาท ไม่รวมน้ำมัน (ช่วงเทศกาล/หน้าหนาว/สิ้นปี อาจมีปรับขึ้นเล็กน้อย)
 • ค่าโอทีชั่วโมงละ 150บาท หลัง 18.00น. หรือตามที่ตกลงก่อนเดินทาง
 • ค้างคืนนอกเมืองหรือต่างจังหวัดคิดค่าที่พักคนขับรถเพิ่มคืนละ 300บาท
 • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องหาที่พักให้คนขับ เว้นแต่ว่าหากสถานที่ลูกค้าไปพัก บริเวณรอบๆ นั้นหาที่พักยาก (ปกติคนขับหาที่พักเองด้วยเงิน300บาท ที่เก็บจากลูกค้ามา)
 • หากเช่ารถตู้เชียงใหม่แบบแยกน้ำมัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำมันทั้งหมด
 • หากเช่าเหมารวมน้ำมัน เราจะท่องเที่ยวโดยยึดตามโปรแกรมที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเดินทาง หากมีสถานที่เที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างเดินทาง คนขับอาจร้องขอค่าน้ำมันเพิ่มจากลูกค้าตามความเหมาะสม
 • ค่าที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ลูกค้าเป็นผู้จ่าย
จองรถตู้เชียงใหม่พร้อมคนขับ

 Line ID: @vancm (ติดต่อทางไลน์รวดเร็วพร้อมหลักฐานการโต้ตอบ)